دلایل اتیسم

علت اتیسم هنوز شناخته شده نیست و یک دلیل خاص نمی توان برای آن مشخص کرد. با توجه به پیچیدگی اختلال اتیسم و این حقیقت که علایم اتیسم و شدت آن متفاوت است، دلایل احتمالی زیادی وجود دارد. هم ژنتیک و هم محیط ممکن است در بروز اتیسم نقش داشته باشند و هر کدام به تنهایی یا به صورت ترکیبی می توانند علت اتیسم باشند...

بیشتر بدانید