رشد طبیعی دوره اول کودکی( از تولد تا سه سالگی)

normal development

ه دوره اول کودکی( از تولد تا سه سالگی)

الف – رشد جسمانی:
در هنگام تولد وزن یک نوزاد معمولی حدود سه و نیم الی چهار کیلو و اندازه اش حدود ۶۳ سانتی متر است. در سال اول زندگی وزن طفل سه برابر و قامتش یک سوم اضافه تر می شود. از این جهت ظاهرا “کودک در انتهای سال اول چاق تر به نظر می رسد...

بیشتر بدانید