رشته‌ی گفتار درمانی از نگاه شهلا فاطمی سیادر (فارغ التحصیل کارشناسی ارشد تهران)

  1. رشته‌ی گفتار درمانی از نگاه شهلا فاطمی سیادر (دانشجوی تهران)

۱-    خودتان را معرفي کنيد و بگوييد در حال حاضر در چه رشته‌اي و در کدام دانشگاه تحصيل مي‌کنيد؟ ورودي چه سالي هستيد و چه رتبه‌اي (کشوري و سهميه) کسب کرده بوديد؟...

بیشتر بدانید