سن اکتساب (فراگیری) صداهای گفتاری

سن اکتساب (فراگیری) صداهای گفتاری

آسیب‌شناشان گفتار و زبان جهت مقایسه‌ی رشد طبیعی گفتار کودکان با بزرگسالان، سن فراگیری صدای گفتاری را بدست می‌آورند. منظور از سن اکتساب این است که درصد خاصی از کودکان، صدای گفتاری را کسب کرده باشند. بیشتر مطالعات در این حوزه به صورت مقطعی و روی تعداد زیادی آزمودنی با هدف بررسی سن اکتساب همخوان‌ها انجام می‌شود. طی سالیان متمادی، آسیب‌شناسان گفتار وزبان در کشورها و زبان‌های مختلف این مطالعات را انجام داده و از اطلاعات حاصل  از آن بهره برده‌اند (۲).

تاکنون، در بسیاری از زبان‌های دنیا و لهجه‌های مختلف آن‌ها، اطلاعاتی در مورد رشد واجی و سن اکتساب آواها بدست آمده است(۱). از جمله‌ی آن‌ها می‌توان به زبان انگلیسی و لهجه‌های متفاوت آن که در مناطق مختلف جهان با آن صحبت می‌شود مثل: انگلیسی آمریکایی، انگلیسی آفریقایی،کانادایی، استرالیایی و شمار زیادی از لهجه‌های متنوع این زبان، اشاره کرد (ازقبیل: پوول[۱]، ۱۹۳۴؛ تمپلین[۲]، ۱۹۵۷؛ اسمیت[۳]، ۱۹۷۳(۱, ۳, ۵)؛ اینگرام[۴]، (۵)۱۹۸۱، گرانول[۵]، ۱۹۸۷(۴)، داد و همکاران[۶]، ۲۰۰۳(۲۱)). انگلیسی اغلب پایه‌ای برای مقایسه‌ی سایر زبان‌ها می‌باشد. رشد واجی و سن اکتساب آواها نه تنها در زبان انگلیسی، بلکه در زبان‌های مختلف در سراسر جهان نیز بدست آمده است. از میان آن‌ها می‌توان به مطالعات مربوط به سن  اکتساب آواهای زبان اسپانیایی (۲۲)، کانتونی[۷] (۲۳)، عربی (۶)، ، پوتونقوا (۲۴)، آلمانی (۲۰)، کره‌ای (۱)، ترکی (۲۵, ۲۶)، ، ماله‌ای[۸] (۲۷)، ایزخ هوسا[۹] (۲۸)، فارسی (۲۹) و کوردی .. اشاره کرد.

برگرفته از پایاننامه شهلا فاطمی

کارشناسی ارشد آسیب شناسی گفتار و زبان

پاسخ دهید

دیدگاهتان را اینجا بنویسید
نام*
ایمیل*
Website*